Kemiindustrin

Som oberoende forskningsinstitut navigerar vi kemiindustrin mot säkra, cirkulära och miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar.

Ökad konkurrenskraft med grön kemiindustri

Värdekedjan för många kemikalier är komplex – från tillverkning till användning i industriella processer och produkter och, allt för ofta, dess yttersta miljöpåverkan. IVL främjar utvecklingen av en grön kemiindustri, som samtidigt stärker Sveriges konkurrenskraft med innovativa material och kemikalier.

En man i labbet

Mistra SafeChem arbetar för en grön, säker och hållbar kemiindustri

Målet för forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, är att främja en hållbar kemiindustri och minska risken för både människor och miljö att exponeras för farliga ämnen. Förhoppningen är att detta ska bli basen för en permanent forskningsplattform inom grön kemi.

Läs reportaget om Mistra SafeChem

Blue green spruce with drops

SusChem Sweden – plattformen för hållbar kemiindustri

SusChem Sweden arbetar för att stärka den svenska kemiindustrins konkurrenskraft genom samarbete och genom att utveckla hållbara och innovativa material och kemikalier. Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och IKEM och är till för företag och forskare som vill göra industrins produkter och processer renare och mer cirkulära, med mindre påverkan på människor och miljö.

Läs mer på SusChem Swedens webbplats

Projektledare med uppdrag att ställa om svensk kemi- och industrisektor

Nu söker vi söker en eller flera seniora projektledare med uppdrag att ställa om svensk kemi- och industrisektor. Rollen innebär projektutveckling inom hela området fossil- och klimatsnål kemiindustri, samt produktion och användning av energi.

Kommande evenemang inom kemiområdet

Mistra SafeChem anordnar flera frukostwebbinarier våren 2022, det första 8 februari. Läs mer och anmäl dig här.

Tjänster vi erbjuder dig inom kemiindustrin

Forskning inom kemikalier

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.