Vi formar framtidens cirkulära flöden

Från linjära processer till cirkulär ekonomi. Vi hjälper näringslivet att göra avfall till en resurs.

Uppdrag för att sluta kretsloppen och stärka konkurrenskraften

Dela, hyra, reparera, återbruka och återvinn. En cirkulär ekonomi låter produkter och material leva så länge som möjligt. Matrester blir biogas, avloppsvatten blir öl och gamla kläder blir åter nya.
Cirkulärt är det enda raka.

Hållbar design och materialval

Tänk efter före – vi hjälper dig att göra kloka material- och designval som möjliggör att produkter och material kan lagas och återanvändas många gånger.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi utformar resurseffektiva processer med minimerat spill och erbjuder stöd och vägledning för smartare användning genom ökad delning och mer återanvändning.

Insamling och ökad återvinning

Vi utvecklar och utvärderar nya sorterings- och insamlingssystem och återvinningstekniker, både från hushåll och industriella processer.

Cirkulärt byggande

Byggkran vid flervåningshus.

Stort intresse för cirkulärt byggande

En tredjedel av Sveriges avfall kommer från bygg- och rivningssektorn. Men mycket av det kan fortsätta användas. Därför finns Centrum för cirkulärt byggande – en arena där byggbranschens aktörer samverkar för att skapa mer återbruk och cirkulära materialflöden. Och intresset för att vara med ökar stadigt; på bara ett år har antalet parter fördubblats.

Faktablad: Återbruk

kontorsmiljö

En besparing hur man än räknar

Varje år investeras mångmiljardbelopp i kontorslokaler.
Omsättningen av kontorsinredning är stor. Projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor har undersökt vad man kan spara genom att återbruka både byggmaterial och möbler när man renoverar kontor eller bygger nytt.

Träffa IVL:s experter på Byggforum 2021

Klimatkrav i upphandling

Från och med 1 januari 2022 ska all nybyggnation klimatdeklareras. Lagförslaget förväntas i sig inte leda till faktisk minskning av klimatpåverkan, men det skapar förutsättningar för marknaden att ställa strängare krav. Vi sammanfattar den senaste händelseutvecklingen och hur den stimuleras av efterfrågan på grön finansiering.

Åsa Thrysin, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Cirkulär lokalanpassning

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Humlegården och RISE utvecklat ett verktyg som kan mäta cirkularitet och klimateffekter vid lokalanpassning. Hör mer om vikten av att ta informerade beslut som vilar på data, om hur nya verktyget tagits fram och om utmaningar och möjligheter med att åstadkomma långsiktigt cirkulära lokalanpassningar.

Sandra Moberg, expert cirkulärt och klimatsmart byggande, IVL Svenska Miljöinstitutet

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återbruk i byggsektorn och biogasens potential - hör våra experter berätta

Flaggskeppsprojekt och piloter inom cirkularitet

Elbilsbatterier

Electric car lithium battery pack and power connections

Storskalig återvinning av litiumjonbatterier

I projektet Eliminate tittar IVL tillsammans med Chalmers och Stellenbosch universitet i Sydafrika på återvinning av litiumjonbatterier för att se vilken teknik som är bäst ur miljö- och marknadsperspektiv.
Läs mer här.

Biogas

Biogaskammare

Flytande biogas – en cirkulär uppstickare

Biogas är cirkulär ekonomi. Det kan framställas ur allt som är biologiskt nedbrytbart och användas för uppvärmning, för att framställa el och inte minst som drivmedel. Nu har produktionen av flytande biogas tagit fart och IVL är med på resan.
Läs mer här.

Spillvärme

Illustration på en kvinna i badkar

Den smarta staden värmer sig själv

Varje år slösas mängder av energi bort i form av värme från till exempel tunnelbanesystem och avloppsvatten. IVL driver flera stora EU-projekt som tar fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta vara på dessa outnyttjade värmeflöden.
Läs mer här.

Återanvändning av avloppsvatten

Tekniken för att rena avloppsvatten till dricksvatten finns redan idag. Som ett bevis på detta bryggde IVL 2018 tillsammans med Nya Carneigebryggeriet och Carlsberg Sverige ölet PU:REST.

Ytterst handlar PU:REST om att slå ett slag för en hållbar vattenhantering och skapa uppmärksamhet kring de svenska och globala vattenfrågorna.

Centrum för cirkulärt byggande

Bygg- och rivningsavfall står för en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Men tusentals ton av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas. Digitala verktyg som underlättar återanvändning och en marknadsplats för återbrukat byggmaterial är delar av verksamheten inom projektet Centrum för cirkulärt byggande – samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och fastighetssektorn.

Tjänster vi erbjuder dig inom cirkularitet

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Några av IVL:s experter inom cirkularitet

Ivl Sara Anderson

Sara Anderson

Cirkulär ekonomi,
biogas

Ivl medarbetare Annelise De Jong

Annelise De Jong

Beteendefrågor,
återvinning

Porträtt på en man

Erik Perzon

Textil,
plast

Liv fjellander

Liv Fjellander

Hållbar konsumtion,
delningsekonomi

Klimatanpassad och cirkulär upphandling

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är nyckeln för att åstadkomma minskad klimatpåverkan, både nationellt och internationellt. Här berättar vi hur du går till väga.

Forskning inom cirkularitet

Från linjära processer till cirkulär ekonomi

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.