Kunskapsbaserad färdplan för en klimatneutral byggsektor

Identifierar forskning och lösningar och tar fram underlag till strategier och åtgärder för en klimatneutral byggnadssektor.

Kunskapsbaserad färdplan för klimatneutral byggnadssektor, KF4KB

KF4KB samlar systematiskt in internationell kunskap kring multisektoriella lösningar för byggnadssektorns klimatomställning. Fokus ligger på utsläppsminskande åtgärder med koppling till energisystem och industriutveckling, samt beteendeaspekter, cirkulär- och delningsekonomi och genomförbarhet.

Om projektet

byggkranar mot himmel

Byggnaders roll i klimatomställningen

Byggnadssektorn spelar en nyckelroll för att uppnå sociala, miljömässiga och ekonomiska mål i samhället och sektorns utveckling måste därför vara i linje med klimatmålen. Detta projekt syftar till att förse svenska intressenter med den mest uppdaterade kunskapen och att nyttja deras kunskap.

Läs mer om projektet.

Plattform för kunskap

armering

En plattform för kunskap

Projektet identifierar forskning och lösningar från svenska aktörer på lokal och nationell nivå, synliggör dessa internationellt och ta fram underlag för utformningen av tydliga strategier och åtgärder för en klimatneutral byggnadssektor i Sverige.

Här hittar du pågående relaterade forskningsprojekt.

Välkommen att delta i projektet

Aktörer från den svenska byggsektorn är välkomna att ansluta till projektet för att bidra med synpunkter och
ta del av projektresultat.