1. Startsida
  2. Plattform för kunskap
armering

Plattform för kunskap

Det pågår intensiv forskning och utveckling inom området klimat och byggnader. Här samlar vi pågående projekt och initiativ.

Färdplaner och klimatplattformar

Initiativ, projekt och metodstöd

Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt verktyg för klimatberäkning av byggnader.

Läs mer här

Ett forskningsprojekt som undersöker beteendemässiga, ekonomiska och politiska krafter som visar på skillnader i energieffektivitet, efterfrågan på energi och CO2-utsläpp från hushåll i hela EU.

Läs mer här

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets data över bygg-­ och fastighetssektorns inhemska utsläpp av växthusgaser.

Läs mer här Länk till annan webbplats.
Sidan senast ändrad: 2021-06-30
Ikon med kryss
Till toppen