Verksamhetsområden

Verksamheten på SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre, består i huvudsak av forsknings- och utvecklingsarbete kring vattenreningsteknik och återvinning av vatten.

  1. Startsida
  2. Verksamhetsområden

Forsknings- och utvecklingsarbetet sker inom ramen för olika projekt. Utöver denna projektverksamhet används även SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre, i utbildningssyfte, som plattform för kunskapsutbyte samt visnings- och demonstrationsanläggning.

Det finns ett flertal utvecklingsprojekt av såväl nationellt som internationellt intresse. Det gäller bland annat optimering av befintliga processer/tekniker, men även forskning och utveckling av nya innovativa vattenreningstekniker och processer på olika plan. Det kan handla om systemnivå, processdelsteg eller utvärdering av olika produkter.

Exempel på verksamhetsområden:

  • Grundläggande forskning och utveckling
  • Tillämpad forskning och utveckling
  • Referens- och demonstrationsanläggning
  • Utbildning och plattform för kunskapsutbyte
Rund figur som beskriver verksamhetsområden hos Sjöstadsverket Water Innovatin Centre. De fyra viktigaste är Resurseffektiv vatten rening, Energi och klimat, Kompletterande vattenrening samt Avloppsvattensystem
Sidan senast ändrad: 2023-03-27

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen