Pile of publication books or documents report papers.
 1. Startsida
 2. Publikationer

Publikationer

Ta del av vår forskning genom att söka bland IVL:s publicerade rapporter och artiklar. För att få tillgång till alla IVL:s publicerade publikationer, besök IVL:s portal på Digitala vetenskapliga arkivet, Diva.

Nedan kan du hitta våra senaste publikationer

 • Vätgas i ett framtida energisystem - Affärsmodeller och användning i transportsektorn


  Mot bakgrund av vätgasens snabba framväxt och satsningar som sker inom området finns ett behov av att kartlägga nuläget för affärsmodeller för vätgas och samtidigt öka kunskapen om hur affärsmodellen behöver utvecklas till 2045, när Sverige ska vara klimatneutralt. Projektets fokus har varit vätgasproduktion och distribution till transportsektorn,...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme


  Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna, att en stor del av staden måste flyttastill följd av LKAB:s fortsatta gruvverksamhet, skapar möjligheter att etablera etteffektivare energisystem och bidra till att uppnå stadens klimatmål. I dag tillgodosescirka 15% av stadens fjärrvärmebehov med restvärme från LKAB och målsättningenpå sikt är att nå 100%...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ship noise in coastal regions - final report of the SHIPNOISE project


  Ships carry cargo and passengers around our planet. In coastal regions, complaintsabout ship noise have been raised from nearby residents. Ships are also thedominant source of continuous underwater noise in the seas.In the SHIPNOISEproject, we investigate levels of ship noise in coastal regions using a custommeasurement station for both airborne...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Climate mitigation: Buildings. Summary of Working Group III contribution to the 6th Assessment Report of the Intergovernmental Panel


  The buildings and construction sector plays a key role in achieving social, environmental, and economic goals. To urgently bring about the significant changes required in the sector to achieve climate goals, all stakeholders require access to updated knowledge to ensure that they can easily make choices that are aligned with the goals.To achieve...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Snabb omställning av vägtrafiken för minskad klimatpåverkan


  För att minska vägtrafikens klimatpåverkan på kort sikt räcker inte åtgärder för ökad andel fossilfria bränslen och elektrifiering. Det krävs också insatser som minskar trafikarbetet med bilar och lastbilar i närtid. Fokus behöver också ligga på sådana åtgärder som kan genomföras i närtid - vi talar här om ett par år i perspektiv av...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hydrogen from biogas as fuel for buses in cold climate - Analysing the feasibility to produce hydrogen from local biogas and use in city buses in Luleå


  In this study, we demonstrate that in certain cases, it can be advantageous to produce hydrogen from biogas and to use it in heavy-duty vehicles such as buses. In Luleå, it may be feasible to use hydrogen from biogas in city buses because there is a need for heating where waste heat from the fuel cell can be utilized. However, it is uncertain...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • NKL-1915 National Nitrogen Budgets in Scandinavia: consequences for climate change and for eutrophication – synthesis report


  This report presents the results of a project undertaken by Norway, Finland, Sweden, and Denmark related to the National Nitrogen Budget (NNB) with a focus on the NNB pool Forests and semi-natural vegetation (FS). The NNB involves calculations of reactive nitrogen (Nr) inflows and outflows within the FS pool, and the study compares these...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Framtidsgator- Miljöaspekter vid omvandling av gaturum


  Målet med projektet Framtidsgatan är att ta fram modeller för och genomföra snabb omvandling av gator, till mångfunktionella, inkluderande och estetiska stadsmiljöer. Projektet tar fram strategier och principer för snabb gatuomvandling i stor skala, modeller för enkla gatuprojekt och bygga prototyper på plats i Stockholm, Göteborg och Umeå. Dessa...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Life Cycle Assessment of Volta Greentech’s Factory 02


  This report describes a Life Cycle Assessment of Volta Greentech’s upcoming algae production facility, Factory 02.It was performed within the AlgAIe project, with the purpose of assessing the environmental impacts of Factory 02 and to highlight  hotspots for potential improvement. 
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Investor perspectives on hydrogen investments


  Investment volumes directed to hydrogen projects need to increase drastically for the market to take off. Investors were interviewed for their perspectives on the emerging market, risk management and evaluation criteria applied to hydrogen investments and what needs to be done to attract more investors. The conclusion of the investor interviews is...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.