Bioenergipotentialer - geografisk fördelning och påverkan av hållbarhetskrav inom EU

Slutrapport för projekt 36090-1 inom Bränsleprogrammet Hållbarhet Det övergripande målet med projektet är att utifrån ett resursperspektiv undersöka hur bioenergisystemet påverkas av hållbarhetskrav. Syftet var att kartlägga bioenergipotentialens geografiska fördelning och undersöka hur olika regioners möjligheter att producera biomassa och fasta/flytande biobränslen för EU påverkas av hållbarhetskriterier för biobränslen, samt översiktligt analysera konsekvenser för den svenska biobränslemarknadens utveckling. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Julia Hansson på IVL och Göran Berndes på Chalmers och har resulterat i ett flertal vetenskapliga publikationer. Resultat och slutsatser presenteras kortfattat i efterföljande extended summary.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen