Försurning och övergödning i Blekinge län - Resultat från Krondroppsnätet till och med 2017/19

Blekinge län har varit medlem i Krondroppsnätet sedan 1985. I denna rapport redovisas resultaten från mätningar under det hydrologiska året 2017/18. Ett hydrologiskt år omfattar mätningar från och med oktober till och med september påföljande år.

Årets mätningar ger tillsammans med tidigare års mätningar en bra bild över försurningsläget och kvävesituationen i Blekinge län. Vidare redovisas resultaten i förhållande till övriga svenska mätningar inom Krondroppsnätet. I rapporten redovisas även andra relaterade projekt samt aktuella händelser från 2018, som är relevanta ur Krondroppsnätets synvinkel.

Prenumerera på våra nyhetsbrev