Livscykelanalyser - förstudie. Diskussion kring metoder för bedömning av total miljöpåverkan, 'från vaggan till graven'.

En ökande insikt att miljöpåverkan inte endast uppstår i samband med industriella processer utan under en produkts hela livscykel har medfört ett ökat intresse för livscykelanalyser. Dessa syftar till att utvärdera totala miljöpåverkan från en produkt (eller en aktivitet) under produktens hela livstid, ibland uttryckt som 'från vaggan till graven'. I denna begränsade litteraturstudie har några av de befintliga metoderna för livscykelanalyser studerats. Denna genomgång visar att de metoder som idag används är behäftade med vissa problem. För att livscykelanalyser skall kunna utvecklas till ett operationellt användbart verktyg för analys av total miljöpåverkan krävs en metodutveckling inom olika områden varav några identifieras här.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen