Marknära ozon i Örebro län oktober 2002 - september 2003

IVL har på uppdrag av Örebro läns luftvårdsförbund sammanställt resultat från ozonmätningar som pågick under oktober 2002 till och med september 2003 i Örebro län. I rapporten redovisas även en kunskapssammanställning av marknära ozons skadliga inverkan på människors hälsa samt effekter på växtligheten. Rapporten innehåller även en redovisning av de existerande nationella och internationella miljömålen / gränsvärden som rör marknära ozon. I föreliggande rapport har mätningarna sammanställts och olika medelvärden samt ozonindex har beräknats. Dessa har jämförts med kringliggande läns ozonmätningar. Vidare redovisas ozonhalterna i relation till nationella och internationella mål värden / gränsvärden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen