Nordisk avfallsbörs.

I rapporten redovisas nordiska och vissa europeiska behandlingsanläggningar för problemavfall. Uppgifter ges över accepterade avfallstyper, behandlingskapacitet, priser samt ev krav vad gäller emballage eller transportsätt. Motsvarande uppgifter över mottagningsstationer ges. Vidare kommenteras kortfattat transportbestämmelser enligt ADR.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen