Så kan företag arbeta med EPD – fördelar, råd och regelverk

Denna rapport är den första av två leveranser från ett forskningsprojekt som finansierats av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Stiftelsen IVL.

I projektet har denna vägledning skapats som syftar till att pedagogiskt beskriva EPD, hur de skapas och hur informationen i dem kan tillämpas. Vägledningen riktar sig främst till företag som planerar eller nyligen påbörjat sitt arbete med EPD. Under projektet har även två webinarium anordnats som syftat till att ge grundläggande kunskap om LCA och EPD och där innehållet i vägledningen varit i fokus.

Prenumerera på våra nyhetsbrev