Spärrfilters funktion och tillgänglighet

IVL har i det här projektet i första hand försökt belysa möjligheterna till en mer ändamålsenlig miljökontroll genom att kartlägga ett antal frågor angående spärrfiltrets funktion och tillgänglighet. Inga egna mätningar har gjorts, istället har tillgängliga data, som Boliden och SSAB ställt till förfogande bearbetats. I USA och Australien har flera studier av spärrfilter gjorts. Det relativt vanliga antagandet är att ett korrekt dimensionerat och väl skött spärrfilter skall ge resthalter under 5-10 mg stoft/m3h. Det resultat som erhållits visar att variationerna är så stora att det inte är möjligt att utifrån sådana mätningar beräkna utsläppsmängder, ej heller tolka det som ett kvitto på anläggningens normala funktion.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen