20 oktober

Temadagen om Luftvårdsforskning

Luftföroreningar har stora effekter på människors hälsa, både globalt och i Sverige. Luften i Sverige har blivit bättre men fortfarande dör människor i förtid på grund av luftföroreningar. Synen på luftföroreningars skadeverkningar har skärpts avsevärt de senaste decennierna, men det finns mycket mer att göra för att minska luftföroreningars negativa påverkan på människors hälsa och på vår miljö. Kom och lyssna på forskare och experter som berättar om det senaste inom forskning för frisk luft.

Bild på Stockholms stad
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.694ca0617a1de98f4724a8/Stockholm-city.jpg