Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  • | nyhet
    BASTA-systemet drivs vidare av IVL
    Utvecklingen av BASTA-systemet som har pågått i tre år har nu avslutats och systemet är färdigt att användas i full skala. Driften av BASTA tas samtidigt över av IVL som även har varit part i utvecklingen av systemet. Härmed finns ett användarvänligt verktyg till hjälp för hela byggsektorn att undvika sådana byggvaror som kan skada hälsa och miljön.
  • | nyhet
    Ny bok visar vägen till en hållbar vattenförvaltning
    Vatten av god kvalitet angår oss alla. Hur vi förvaltar denna gemensamma resurs på ett effektivt sätt är en fråga som lyfts fram i boken På tal om vatten. Boken är skriven av forskarna inom forskningsprogrammet VASTRA. IVL:s Anna Jöborn som är programchef för VASTRA är en av författarna.