nyhet | 2007-01-19

SCARP - Frisk Luft i Sverige

IVL leder på uppdrag från Naturvårdsverket under sex år forskningsprogrammet SCARP - Frisk Luft i Sverige.

Målsättningen med programmet är att Sverige fortsatt skall vara en viktig aktör när det gäller luftföroreningars effekter på såväl hälsa som miljö.