nyhet | 2007-12-05

IVL och KTH tar över Hammarby Sjöstadsverket

Vid en ceremoni den 5 december överlämnade miljö- och fastighetsborgarrådet Ulla Hamilton (m) ansvaret för forskningsanläggningen Sjöstadsverket i Stockholm, till KTH och IVL.

Övertagandet har aktivt stöttats av ITT Flygt. Därmed har möjligheterna till fortsatt forskning och utveckling inom VA-området både säkrats och breddats. Från att ha varit en resurs främst för Stockholm Vatten blir Sjöstadsverket hädanefter en nationell tillgång. För mer information kontakta Östen Ekengren, IVL.