1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Referenscase
  4. ”Den klimatneutrala butiken är ett skyltfönster för Lidl”
butik i trä.

”Den klimatneutrala butiken är ett skyltfönster för Lidl”

Livsmedelskedjan Lidl vill bygga en butik som är klimatneutral både under byggskedet och under driften. Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet testar man ett helt nytt klassningssystem, NollCO2. Lidl-butiken i Visby bildar modell för framtidens klimatneutrala byggande.

– Vi ligger i framkant när det gäller hållbarhet och det genomsyrar alla delar; från vilka produkter vi säljer till transporter till och från butikerna – allt. Då funderade vi på hur vi ska utveckla det synsättet inom fastighetssidan, säger Mattias Tas som är hållbarhetsansvarig på Lidl fastigheter.

Lidl har gjort en fastighetsresa i Sverige och har förnärvarande 191 butiker, flertalet byggda enligt eget koncept. Med de nya handelslokalerna i centrala Visby vill man visa att det går att bygga en butik som är klimatneutral både när den uppförs och under själva driften.

Nya klassningssystemet NollCO₂ ska ge nettonollutsläpp över 40 år

Redan tidigare har Lidl:s livsmedelsbutiker i Växjö, Södertälje och Kungsängen uppmärksammats för sitt miljöfokus. Nu ville man gå ett steg längre och sikta på netto-noll utsläpp under butikens livscykel. Man ville prova ett nytt klassningssystemet NollCO₂, som tagits fram av Sweden Green Building Council, en organisation för hållbart samhällsbyggande där både Lidl och IVL Svenska Miljöinstitutet är medlemmar.

NollCO₂ går ut på att uppförandet och driften av byggnaden ska resultera i så lite koldioxid som möjligt. De utsläpp av växthusgaser som trots allt genereras under byggnadens livscykel ska kompenseras. Allt som allt ska resultatet bli i netto noll över en tidsperiod om 40 år.

Johan Larsson är energikonsult på IVL Svenska Miljöinstitutet:
– Hela systemet är flexibelt, det styr exempelvis inte materialval eller energislag. Men för att kunna komma ner till netto noll utsläpp måste vi få till en så klimatmässigt bra byggnad som möjligt. Och utsläppen ska redovisas med detaljerade beräkningar.

IVL analyserar byggnadens klimatskuld

IVL Svenska Miljöinstitutets roll i detta projekt är att analysera byggnadens klimatskuld i driftskedet och samtidigt fungera som energispecialist under projekteringen. Klassningssystemet NollCO₂ är inte officiellt släppt utan Lidl:s livsmedelsbutik i Visby utgör det första pilotprojektet i en testfas.
– Det är första gången vi testkör kriterierna och det är jättespännande, säger Mattias Tas. Vi har arbetat ett år för att komma till punkten att kartlägga alla utsläpp.

Johan Larsson på IVL är imponerad:
– Det är djärvt av Lidl att testa ett helt nytt certifieringssystem i ett skarpt projekt. Det ska de ha all cred för. Lidl har ett starkt driv i sitt hållbarhetsarbete och här ligger de i framkant.

Mattias Tas berättar han anlitade IVL efter rekommendation. Johan Larsson har gedigen erfarenhet miljöklassning av byggnader och kringliggande analyser. Det faktum att IVL har varit tidigt ute med livscykelanalyser och har god erfarenhet om emissionsfaktorer kopplade till olika energislag vägde också in i valet.

Timvisa beräkningar av el från olika energikällor och länder

– Vi behövde få in experthjälp för det var så avancerade beräkningar. Johan Larsson har gjort ett förträffligt arbete med att ta fram timvisa värden. Det är en omfattande studie som han har modellerat fram. Ingen hade genomfört dessa beräkningar tidigare, säger Mattias Tas.

Johan Larssons uppgift är utmanande rent beräkningstekniskt. Med dagens elsystem är det svårt att göra exakta beräkningar av klimatskulden, eftersom elen kommer från olika energikällor och olika länder och det varierar konstant. För att komma så nära verkligheten möjligt under driften är utsläppen därför beräknade timvis, alltså med 8 760 beräkningspunkter per år.
– Det är inte vanligt med den detaljnivån som vi har här, säger Johan Larsson. Och att inkludera själva verksamhetens energianvändning i beräkningar och redovisning känns som ett stort steg i rätt riktning när det gäller att bedöma en byggnads klimatavtryck.

I en livsmedelsbutik är verksamheten integrerad i driften. För att minska byggnadens energianvändning och därmed utsläpp av växthusgaser i driftskedet används en teknik för att återvinna energin från livsmedelskylarna. Den används sedan för att värma upp lokalen.
– Vi har en systemlösning med en reversibel kylvärmepump som jobbar mot livsmedelskylarnas kondensorsida, berättar Mattias Tas.

Solpaneler kompenserar för för butikens koldioxid

Därutöver är hela taket täckt med solceller. Solpanelerna producerar el som används i anläggningen men som också exporteras ut på nätet. Just att exportera el är ett sätt att kompensera för den koldioxid som butiken trots allt åstadkommer. Den som besöker butiksbygget i Visby ser direkt att den inte ser ut som en vanlig Lidl-butik. Fasaden är i träpanel – vilket i sig inte är ett krav enligt NollCO₂-certifieringen. I framtiden kan man tänka sig en byggnad i betong – som är framtaget på ett CO₂-snålt sätt.

IVL har under projekteringen av byggnaden arbetat nära arkitekt och installationsprojektörer. Link Arkitektur i Stockholm har ritat byggnaden och även fungerat som generalprojektör. Butiken planeras att öppnas sommaren 2020 och enligt Mattias Tas på Lidl går arbetet enligt plan.
– Just nu går det som på räls och det är kul att se. Vi har involverat arkitekter, miljökonsulter, byggentreprenörer och materialtillverkare mot målet att vi ska klara nollcertifieringen.
För Lidl blir butiken i Visby ett viktigt skyltfönster.

– Det gynnar vårt varumärke, vi ligger långt framme i hållbarhetsarbetet. Det gynnar också vår expansion. Dessutom märker vi ett internationellt intresset för det klimatneutrala byggandet, säger Mattias Tas.

Vill du veta mer?

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-04-12

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen