byggnad

Verktyg – Miljökvalificera byggprodukter i databasen (BASTA)

Synliggör dina byggprodukters miljöprestanda och håll dig i framkant kring marknadens tuffaste miljökrav. IVL:s dotterbolag BASTA hjälper dig.

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Genom att ansluta dig till BASTA och kvalificera dina produkter utifrån BASTAs kriterier ser du till att hålla dig i framkant kring marknadens miljökrav när det gäller kemiskt innehåll och cirkularitet.

Du som kan dina produkter gör själv dina bedömningar medan vi garanterar trovärdigheten genom oberoende revisioner och stickprovskontroller. Vi hjälper dig också med rutiner och handledningar för hur du etablerar ett systematiskt arbetssätt för utfasning av oönskade ämnen samt hur du kan samordna arbetet med att registrera dina produkter i eBVD-databasen

Databasen är öppen och fritt tillgänglig via vår hemsida och vårt projektverktyg. Dessutom delar vi din publicerade information med flera andra databaser på marknaden för produktval så att din produkts miljöprestanda syns där dina kunder gör sina materialval.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev