Two gray high-rise apartment buildings photographed from below against a blue sky

Hållbarhet blir standard

Projektet Hållbarhet blir standard arbetar för att smarta, innovativa och hållbara lösningar från lyckade pilotprojekt ska bli standard i hela staden.

Ett projekt för hållbar utveckling av städer

Hållbara, innovativa lösningar för byggnader, utemiljö och mobilitet som har genomförts i olika pilotprojekt, projekt och satsningar ska fångas upp och bli standardlösningar. Det gäller både i den egna kommunen och i andra, både vid nyproduktion och uppgradering av stadsområden. På så sätt uppnås storskalig hållbar samhällsbyggnad.

Bakgrund

Många smarta, innovativa och hållbara lösningar tas fram i pilotprojekt, men städernas struktur brister när det gäller att koppla dem till den ordinarie verksamheten.

Ett del lösningar sprids till marknaden och realiseras i större skala, medan andra inte används efter pilotprojektets slut – trots goda resultat.

Vissa införs i nybyggnad, men överförs inte till ombyggnadsprojekt.

Bristande samverkan avsaknad av processer gör att effektiviseringspotential och positiva synergieffekter går förlorade.

Piloterna ska flyga vidare – så att hållbarhet blir standard i hela städerna.

Deltagare

Kommuner:

 • Stockholm, Göteborg, Malmö
 • Mälardalskommunerna (i förstudie)

Övriga:

 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Fastighetsägarna Stockholm

Detta projekt har två huvuduppgifter:

 1. Utveckla en analysmetod för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö
 2. Ta fram riktlinjer för samverkan för att effektivt involvera rätt aktörer och lösningar i processen för att utveckla staden, både när det gäller nya och befintliga områden

Båda delarna ska kunna anpassas efter lokala förutsättningar och vara internationellt tillämpbara.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa en nyhetsartikel om projektet. Öppnas i nytt fönster.

Projekttid, finansiärer och kontakt

Pågår: 2019 till 2023
Total projektbudget: 7 miljoner kr

Finansiärer:

 • Vinnova 2019-2023:
  Innovationer för ett hållbart samhälle – för en klimatneutral framtid
 • ​Viable Cities 2019-2020:
  Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!

Projektledare: Lisa Enarsson, Miljöförvaltningen Stockholms stad (bilden ovan)
lisa.enarsson@stockholm.se, telefon 08-508 28 982

Ett projekt för utveckling av staden så den blir hållbar ur alla perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt

Logotyp för Hållbarhet blir standard