1. Startsida
  2. Om projekten
Lägenhet utanför blommande körsbärsträd i Stockholms stad,

Om Klimatsmart byggdesign

Projektens fokus är att kunna ge en indikation på byggmaterialens klimatpåverkan och hur den förändras vid olika lösningar.

Projekten lägger samtidigt stort fokus på att kunna utvärdera klimatpåverkan parallellt med andra beslutsparametrar och att även ta hänsyn till senare delar av byggnadernas livscykel. Projekten utvecklar bland annat funktioner för att med samma automatik som för klimatpåverkan kunna kalkylera klimatskalets värmeförluster samt kostnadsparametrar. Verktyget och arbetssättet ska kunna användas av bland annat arkitekter och konstruktörer tidigt i byggprocessen och ge viktig vägledning till byggprojektens projektering.

Verktyget tas fram i samarbete mellan arkitekter, konstruktörer, verktygsutvecklare och forskare inom klimatmässigt hållbart byggande. Projekten har fått medel från statens Energimyndighet genom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2.