1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2022-04-01] Nu är nötsvinnsprojektet är igång
Nyhet | 2022-04-01
Closeup of a brown cow with white markings in the face and a yellow tag in each ear.

Nu är nötsvinnsprojektet är igång

Nötsvinnsprojektet inom SAMS har dragit igång med en träff på Sveriges lantbruksuniversitet i Götala.

Nötsvinnsprojektet är finasierat av Formas och leds av Ingrid Strid vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Det ska undersöka hur vi kan minska förluster och svinn vid primärproduktionen av nötkött.

Projektmedlemmarna träffades på SLU:s forskningsanläggning för nöt- och lammköttsproduktion, Götala, som ligger strax utanför Skara. Där bedrivs tillämpade försök med nötkreatur och får. Försöken kan till exempel handla om uppfödningsmodeller där utfodring, bete, miljöaspekter, produktionsekonomi och köttkvalitet jämförs.

SAMS följer resultaten som leverans under nötsvinnsprojektets gång och hjälper även till med kommunikationen som gäller slutseminariet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden