1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2022-05-31] Hela samhället påverkas av hur vi konsumerar mat
Nyhet | 2022-05-31
In the foreground: a sandwich and a bottle of juice, in the background: people moving in a city.

Hela samhället påverkas av hur vi konsumerar mat

Hur vi producerar och konsumerar mat påverkar alla de tre dimensioner som är viktiga för en hållbar utveckling: miljön, människorna och ekonomin.

För att utveckla samhället i en mer hållbar riktning krävs en ny samverkan inom livsmedelsområdet. Därför har Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem, ett programområde inom Miljömålsrådet 2021–2022, tagit fram tio målbilder.

De presenterades 31 maj 2022 av Livsmedelsverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Tillväxtverket samt Upphandlingsmyndigheten.

– Hela samhället påverkar hur vi konsumerar mat, påtalade Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

De tio målbilderna ska stärka myndigheternas samverkan kring frågor som rör livsmedelskedjan. Resurseffektivitet var ett återkommande tema som både diskuterades och som kan relateras till flera av målbilderna.

Rapporten och länk till det inspelade seminariet finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden