1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2022-06-08] Arla: Hjälper konsumenter att tömma sin kyl
Nyhet | 2022-06-08
A woman in a white blouse

Arla: Hjälper konsumenter att tömma sin kyl

Har ni koll på verktyget ”Töm din kyl”? Arla Foods hjälper konsumenterna att hitta recept till det som finns hemma.
Vi har bett Victoria Olsson, hållbarhetschef för Arla Sverige, att svara på några frågor om deras jobb med minskat matsvinn och om deltagandet i SAMS.

Varför har ni valt att vara med i SAMS?

Vi ser att matsvinnsfrågan behöver hanteras genom hela värdekedjan från gård till konsument. För detta krävs samarbete mellan olika aktörer i branschen, så vi ser att SAMS har en viktig roll att driva branschgemensamma initiativ för minskat matsvinn.

Hur arbetar ni med matsvinnsfrågan?

Vi arbetar för att minska matsvinn i alla delar av verksamheten. Mjölk är en bra råvara eftersom den kan omvandlas till många olika produkter. I första hand används råvaran till konsumentprodukt, i andra hand till djurfoder och i tredje hand till biogas. Eftersom den största andelen matsvinn uppstår i hemmet är det centralt att vi också inspirerar konsumenter till minskat matsvinn. Det gör vi exempelvis med ”Bäst före – ofta bra efter”-märkningen som vi tillämpat i några år nu. På vår hemsida har vi ett verktyg, ”Töm din kyl”, där man kan skriva in ingredienser som finns hemma och få tips på recept som kan lagas av dem. Vi har också en digital outlet för retail- och foodservicekunder där de kan köpa mat som närmar sig bäst-före-datumet.

Vilken är den viktigaste matsvinnsfrågan för SAMS att arbeta med?

Det viktigaste är att arbeta med det vi kan göra tillsammans i branschen, och hur vi kan inspirera och utbilda konsumenter. Vårt interna arbete för minskat matsvinn fungerar bra redan, så det är det gemensamma vi bör fokusera på.

Tror du vi lyckas halvera matsvinnet till 2030? Vilka faktorer är kritiska?

Det är viktigt att arbeta mot konsument med exempelvis utbildande insatser för att kunna bedöma livsmedelskvalitet. Livsmedelsverket publicerade nyligen en studie där de konstaterade att oöppnad mjölk smakade lika bra två veckor efter bäst-före-datumet.

Vilken organisation skulle du vilja bjuda in till SAMS och varför?

ICA, eftersom de är största aktören inom dagligvaruhandeln.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden