1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2022-06-30] SAMS årsrapport för 2021 är klar för läsning
Nyhet | 2022-06-30
A black an white cow grazing on a meadow

SAMS årsrapport för 2021 är klar för läsning

Årsrapporten för 2021 visar att Samarbete för minskat matsvinn, SAMS, har fått upp farten i sin verksamhet. Intresset för att vara med ökar stadigt.

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras slängs i stället för att ätas upp.

Förutom det rena resursslöseriet som matsvinnet innebär står livsmedelsproduktionen för cirka 20–30 procent av de globala klimatutsläppen. Den orsakar också stora miljöproblem runt om i världen: övergödning, sprid­ning av kemikalier, minskad biodiversitet, regnskogsavverkning och utfiskning är några exempel.

– Vi har inte råd att slänga mat! Med utvecklingen i vår omvärld är det viktigare än någonsin att arbeta med att minska matsvinnet. Och bara genom att arbeta tillsammans kan vi ta ett helhetsgrepp om frågan och driva utvecklingen framåt, säger Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet, som är koordinator för SAMS.

Datarapportering en viktig grund

Främsta syftet med SAMS är att identifiera var matsvinnet uppstår och vad grundorsaken är. På så sätt kan problemen åtgärdas och lösningarna spridas till fler.

SAMS andra årsrapport berättar vad de numera runt 30 anslutna aktörerna har gjort tillsammans. Stort fokus ligger på standardisering av datarapportering, eftersom mätning av matsvinn är grunden för att kunna prioritera åtgärder och se vilken effekt de har.

– What’s measured gets done, det man mäter kan man också göra något åt, betonar Maria Ahlm.

Minskat svinn i servicesektorn

Data från SAMS deltagare visar att matsvinnet per portion under 2021 har minskat i servicesektorn och att det totala matsvinnet i distributionsledet ligger relativt stilla. För livsmedelsindustrin arbetar SAMS med att ta fram nyckeltal som ska göra det möjligt att följa trenderna.

Under året har SAMS också tagit fram en handbok med praktiska tips för restauranger hur de ska rädda mer mat.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden