1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2022-09-06] Rekordstort intresse hos livsmedelsbranschen för arbetet mot matsvinn
Nyhet | 2022-09-06
Photograh from above over a dinner table with plates and hands taking food.

Rekordstort intresse hos livsmedelsbranschen för arbetet mot matsvinn

Matsvinn har blivit en het fråga, inte minst med de stigande matpriserna. Det märks på att intresset är rekordstort för att presentera problem och lösningar kring matsvinn vid ett seminarium under Livsmedelsdagarna.

Livsmedelsdagarna, som hålls i Tylösand 7-9 september, har arrangerats sedan 60-talet. I år blir det publikrekord vid det inledande seminariet – över 100 personer vill delta när Samarbete för minskat matsvinn och branschorganisationen Livsmedelsföretagen bjuder in till ett så kallat pitch and match-event.

– Ett gäng talare får under två minuter var prata om vilka lösningar och problem de ser kring matsvinn. De kommer både från både väletablerade och nystartade företag och är konsulter såväl som livsmedelsproducenter. Sedan fortsätter vi att skapa matchningar mellan dem i SAMS monter under konferensens kommande dagar, berättar Johan Hultén, IVL Svenska Miljöinstitutet, som arbetar på kansliet för SAMS.

Utropstecknet visar att frågan blivit än mer aktuell

Seminariet har titeln Vi har inte råd att slänga mat! – något som har blivit ännu mer aktuellt på senare tid.

– Det är inte någon nyhet sett till matproduktionens stora miljöpåverkan. Det är orimligt att matsvinn ska stå för 8-10 procent av klimatpåverkan globalt. Utropstecknet i titeln är däremot nytt – med det senaste årets inflation och ökade energipriser har vi inte råd att vara ineffektiva. Både företag i branschen och många hushåll känner av de ökade priserna, säger Johan Hultén.

Långsiktigt samarbete är lösningen

SAMS lanserades våren 2020 och har nu samlat över 30 aktörer från både myndigheter och hela livsmedelskedjan. Överenskommelsen ska bidra till att nå FN:s hållbarhetsmål att halvera det globala matsvinnet till 2030. Frivilliga överenskommelser har visat sig vara framgångsrika i flera andra länder, som Norge och Storbritannien, när det gäller att minska matsvinnet.

– Matsvinn uppstår genom hela värdekedjan och samarbete är lösningen. Men det är inte så enkelt att gå från ambition till handling. SAMS är en given arena för långsiktigt samarbete, säger Johan Hultén.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden