1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2022-12-13] Paulig: Informera om hur man bäst förvarar maten
Nyhet | 2022-12-13
Matlådor och matvaror på hyllor i ett kylskå.

Paulig: Informera om hur man bäst förvarar maten

Fortsätt vara optimistisk och informera konsumenter om hur de bäst förvarar maten, jobba med utbudet och börja ifrågasätt att det finns tillgång på alla frukt och grönsaker året om!

Vi har pratat med Paula Ekebom, operativ inköpare på Paulig Group som äger bland annat Santa Maria och Risenta, om SAMS och Pauligs arbete för minskat matsvinn.

Varför har ni valt att vara med i SAMS?

SAMS är väldigt relevant i den värld vi nu lever i. Vi vill arbeta tillsammans med andra och vara en del av lösningen där vi kan dela kunskap samt utvecklas och lära oss nytt. SAMS erbjuder verktyg och ett forum för att lära sig av varandra för att hitta kreativa sätt att minska svinnet.

Hur arbetar ni med matsvinnsfrågan?

Vår övergripande ambition är att sänka matsvinnet med 50 procent i vår värdekedja. Det gör vi bland annat genom att minimera svinn i våra produktionsanläggningar, där vi har kommit långt. Vi har också lanserat en app i Finland som heter Food Waste Calculator för att hjälpa konsumenten att minimera matsvinnet. Utöver detta har vi utökat samarbetet med Stadsmissionen och Matcentralen.

Vilken är den viktigaste matsvinnsfrågan för SAMS att arbeta med?

Kunskapsspridning! Det hjälper företag att snabbt komma igång.

Tror du vi lyckas halvera matsvinnet till 2030? Vilka faktorer är kritiska?

Ja, jag är optimistisk och vill tro att vi lyckas. Men det krävs krafttag. Vi behöver fortsätta att informera konsumenter om hur mat bäst förvaras och när det är okej att äta även efter bäst före-datumet. En annan faktor är det stora utbudet. Vi behöver ifrågasätta saker som vi tar för givet idag. Måste till exempel alla frukter och grönsaker finnas tillgängliga året runt? Kan vi äta mer säsongsbetonat i vår del av världen? Mat som transporteras och hanteras mycket riskerar att skadas och inte ätas upp i slutändan.

Vilken organisation skulle du vilja bjuda in till SAMS och varför?

Jag hade gärna sett att någon konsumentförening hade varit med och berättat om hur de jobbar för att förebygga matsvinn. Jag tror att det finns möjlighet till stort utbyte mellan företag i hela kedjan.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden