1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Examensarbete: Samarbete för minskat matsvinn
Vegetables in paper bag an on grey background.

Examensarbete: Samarbete för minskat matsvinn – en analys

Vad krävs för att lyckas med samarbete för minskat matsvinn?

Den saken har Annelie Erlingstam och Sofie Harald, Lunds tekniska högskola, undersökt i sitt examensarbete. Titeln är Samarbete för minskat matsvinn – en analys av utmaningar, framgångsfaktorer och vägen framåt.

Livsmedelsproduktionen står för cirka 20 procent av Sveriges totala klimatpåverkan och 50 procent av landets totala övergödning. Ändå produceras mer mat än vad som äts upp, samtidigt som en del inte har mat för dagen. Hur kan problematiken med matsvinn angripas för att få stopp på resursslöseriet?

På flera håll i Europa används frivilliga överenskommelser för att minska matsvinnet där företag, myndigheter och andra aktörer verkar tillsammans mot ett gemensamt mål. I Sverige startade 2020 Samarbete för minskat matsvinn (SAMS) där myndigheter och ett antal aktörer inom livsmedelsindustrin deltar.

Den här studien tar upp olika aspekter som påverkar ett sådant samarbete, vilka svårigheter som kan uppstå och vilka utsikterna är för SAMS. Den har undersökt andra frivilliga överenskommelser och initiativ för minskat matsvinn. Studien innehåller även intervjuer med medlemmarna för att få en förståelse om vad som krävs för att lyckas med ett samarbete.

Här kan ni läsa både det kompletta examensarbetet och en populärvetenskaplig sammanfattning av det.