1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Handbok - restauranger i privat regi
A man and a woman working in the kitchen of a restaurant

Bild: Rania Rönntoft

Handbok för minskat matsvinn
– för restauranger i privat regi

Denna handbok för minskat matsvinn är ett praktiskt verktyg som visar hur alla kök kan minska matsvinnet genom enkla åtgärder och förändrade rutiner. Den är till för dig som är kock, serveringspersonal och restaurangägare.

Texten i handboken är baserad på Livsmedelsverkets handbok för offentliga kök, men har anpassats för privata restauranger av kansliet för Samarbete för minskat matsvinn.

Handboken presenterar förslag på åtgärder för att minska matsvinnet i köken och serveringen och den mat som slängs från tallrikarna. Åtgärderna bygger på erfarenheter från restauranger som har varit framgångsrika i arbetet för att minska sitt matsvinn. Nyckeln är samarbete: mellan dem som lagar och dem som serverar maten, på både små och stora restauranger.