1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Handledning för att mäta matsvinn av mejerivaror
Milk products standing  on a wooden table.

Bild: Freepik

Handledning för att mäta matsvinn av mejerivaror

En arbetsgrupp inom Samarbete för minskat matsvinn har publicerat en handledning för hur man mäter matsvinn när det gäller mejerivaror.

Arbetet är gjort inom en spetsgrupp med fokus på mejeri, grossist och fiskeriförädling, med extern finansiering från innovationsprogrammet Re:Source. Karin Östergren och Maria Hellström från RISE har tagit fram rapporten tillsammans med Tova Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, samt Norrmejerier, Arla, Orkla, Martin & Servera och Menigo.