1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Handledning för att mäta matsvinn vid fiskeriförädling
Top view of fish tails in a circle

Bild: Freepik

Handledning för att mäta matsvinn vid fiskeriförädling

En arbetsgrupp inom Samarbete för minskat matsvinn har publicerat en handledning för hur man mäter matsvinn vid fiskeriförädling.

Arbetet är gjort inom en spetsgrupp med fokus på mejeri, grossist och fiskeriförädling, med extern finansiering från innovationsprogrammet Re:Source. Karin Östergren och Maria Hellström från RISE har tagit fram rapporten tillsammans med Tova Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, samt Norrmejerier, Arla, Orkla, Martin & Servera och Menigo.