1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Livsmedelsförluster i Sverige
Bunches of carrots in different colours, lying on a wooden table

Livsmedelsförluster i Sverige

Jordbruksverket har tagit fram rapporten Livsmedelsförluster i Sverige – Metoder för ökad kunskap om livsmedelsproduktionens förluster och resurser. Tack vare de metoder som presenteras där blir Sverige ett av de första länderna i världen med att följa upp livsmedelsförluster på nationell nivå.

Metoderna avser nötkött, griskött, mjölk, fisk, vete, potatis, morötter och jordgubbar från primärproduktion fram till butik (dock inte inklusive butik), och har tagits fram i samarbete med branschen och av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och RISE. Rapporten är ett resultat från ett projekt där Samarbete för minskat matsvinn har deltagit.