1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Resurseffektiv livsmedelskedja med mindre matsvinn
Colourful fruit on a wooden table

Resurseffektiv livsmedelskedja med mindre matsvinn

En arbetsgrupp inom Samarbete för minskat matsvinn har publicerat en rapport om hur man mäter matsvinn. Detta är den samlade rapporten, det finns även handledningar för mejeri, grossist och fiskeriförädling.

Arbetet är gjort inom en spetsgrupp med fokus på mejeri, grossist och fiskeriförädling, med extern finansiering från innovationsprogrammet Re:Source. Karin Östergren och Maria Hellström från RISE har tagit fram rapporten tillsammans med Tova Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, samt Norrmejerier, Arla, Orkla, Martin & Servera och Menigo.