1. Startsida
  2. Publikationer
  3. SAMS årsrapport 2022
Flera personer dela på en pizza som ligger i en kartong

SAMS årsrapport 2022

I årsrapporten för 2022 kan ni både läsa om verksamheten i Samarbete för minskat matsvinn och få mer information om vad det innebär att vara med i överenskommelsen.

Årsrapporten är en kortfattad och lättläst skrift som beskriver SAMS verksamhet under 2022, men också presenterar deltagarna och planerna för det fortsatta arbetet.

Några av rubrikerna i årsrapporten:

  • Matsvinn är missade affärsmöjligheter!
  • Därför är vi med i Samarbete för minskat matsvinn
  • Projekt startade om nötkött, matdonationer och nya livsmedel
  • Att börja mäta matsvinn är den första åtgärden
  • Fullt fokus på åtgärdsförslag