1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Sveriges matavfall fyller Globen fyra gånger om
Woman Scraping Food Leftovers Into Garbage Bin

Matavfall i Sverige 2018

Matavfallet som uppstår under ett år i Sverige skulle kunna fylla Globen fyra gånger om. Och det mesta kommer från hushållen – tre fulla Globen. Det visar rapporten Matavfall i Sverige 2018, som IVL Svenska Miljöinstitutet har varit med och tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.