Sluta cirkeln för industriell plast

Svensk industri använder stora mängder förpackningar av plast. De flesta eldas upp efter en enda användning. Detta projekt tar fram lösningar för att sluta cirklarna. På så sätt kan man göra både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Photo: BEWI

Både miljön och ekonomin vinner på att återvinningen av plastavfall från industrins förpackningar blir bättre

I Sverige säljs hundratusentals ton plastförpackningar varje år. Mycket av det blir avfall efter en mycket kort livslängd. Endast cirka 16 procent av plastförpackningsavfallet återvinns till nytt material.

Sluta cirkeln för industriell plast är ett projekt som syftar till att öka den cirkulära användningen av material från industrins plastförpackningar. Dessa är mer homogena och oftast mindre kontaminerade än hushållens, och därför mycket lämpligare att återvinna. Men systemen som sluter dessa cirklar behöver förbättras.

Om återvinningen av plast ökar behöver mindre fossila material användas – det gör att utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser minskar.

Production line at BEWI factory, producing packaging out of styrofoam

Bild: BEWI (även bilden överst)

Syfte med projektet

Projektet arbetar för att sluta cirkeln för plastförpackningar, för att öka återvinningen av dem i svensk industri. Genom ett helhetsperspektiv ska hela systemet förnyas.

Projektet utvecklar tekniker och affärsmodeller för att sluta cirkeln för tre typer av industriella plastförpackningar, bedömer hur hållbara lösningarna är och påverkar inom policyområdet.

Arbetet sker inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation steg 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Planen är att lösningarna ska kunna skalas upp och bli fler i ett kommande steg 3.

Film: Slut cirkeln för företagens plastförpackningar

Det största användningsområdet för plast är förpackningar – och de blir snabbt avfall. Enligt lagen ska minst 50 procent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas, det gäller lika mycket för företagens förpackningar som för hushållens.

Denna film ger tips om vad man som företagare kan göra för att öka återvinningen, antingen man producerar eller köper in förpackningar, eller skapar förpackningsavfall.

Fallstudier

Forklift Carrying chemical sack in storage room

Tre fallstudier

Tre fallstudier ska genomföras. De gäller:

  • Storsäckar som rymmer mellan 0,25 och 3 kubikmeter och används för allt från spannmål till kemikalier
  • Förpackningar av EPS (expanderad polystyren, ibland kallat frigolit)
  • Plastfilm som används inom bland annat industri- och byggsektorn

Fakta och kontakt

Industrial packing foam

Fakta och kontaktpersoner

Projektnamn: Sluta cirkeln för industriell plast

Projektperiod: Februari 2021 till juni 2023

Budget: 8 MSEK från Vinnova plus 8 MSEK i industrimedel från partnerföretagen

Parter: 18 organisationer – tillverkare, avfallshanterare, forskare med flera (se sidan Om projektet)

Kontakt: Projektledare Alexandra Almasi, IVL Svenska Miljöinstitutet