1. Startsida
  2. Agendor
Ampuller som fylls med vätska i en fabrik

Agendor

SusChem har under projektets gång publicerat agendor för att möjliggöra för företag i Sverige att satsa på utvecklingen av säkra och hållbara kemikalier och kemiska produkter.

Omslag till Agenda Kemi

Agenda Kemi

Agenda Kemi har tagits fram för att precisera de mål och belysa de incitament och förutsättningar som behövs för att stärka innovationskraften inom svensk kemiindustri. De tio åtgärderna som presenteras i agendan skapar förutsättningar för framtida innovationer och stärker utvecklingen av säkra och hållbara kemikalier och produkter från den svenska kemiindustrin. Agendan är ett samarbetsprojekt mellan SusChem Sweden, bransch- och arbetarorganisationen IKEM och forskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet och publicerades i mars 2024. Ladda ned agendan Pdf, 891.1 kB.

Omslag till innovationsagendan

Innovationsagenda

Innovationsagenda från 2020 lanserades för att främja skapandet av klimatsmarta kemikalier inom svensk kemiindustri. Agendan utgick från behov som identifierats i svensk kemiindustri samt områden där Sverige har forskningsmässig spets. De tre fokusområden som formulerades i agendan var: Utveckling av cirkulära plastflöden, processutveckling för specialkemikalier från klimatsmarta råvaror och användning av klimatsmarta material och kemikalier i infrastruktur och samhällsbyggnad.
Ladda ned agendan Pdf, 557.5 kB.