1. Startsida
  2. Filmer och webbinarier
2 personer tittar i dator

Filmer som ökar kunskapen om klimat och bebyggelse

Här hittar du filmer där våra experter delar med sig av det viktigaste gällande klimat och bebyggelse. Filmerna gör nedslag inom alla områden som kunskapsbanken innehåller. Allt från tidiga skeden, redovisning och strategiskt arbete, LCA-beräkningar för byggnation, återbruk, driftskedet och hyresgästernas klimatpåverkan.

Laddning och parkering av elbilar, med IVL:s expert Mats-Ola Larsson

Parkering, mobiltet och fastighetsägares möjligheter, med IVL:s expert Anders Roth

Hur görs en livscykelanalys för en byggnad?, med IVL:s expert Åsa Thrysin

Klimatpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen, med IVL:s expert Åsa Thrysin

Vad är en miljövarudeklaration (EPD)?, med IVL:s expert Åsa Thrysin

Vad är en livscykelanalys för en byggnad?, med IVL:s expert Åsa Thrysin

Klimateffekter av återbruk och cirkulärt byggande, med IVL:s experter Carina Loh Lindholm och Sandra Moberg

Återbruk och cirkulära material för klimateffektivt byggande, med IVL:s experter Carina Loh Lindholm och Sandra Moberg

Nettonoll och kompensation enligt SBTi, med IVL:s expert Annamaria Sandgren

Klimatberäkna energi och drivmedel enligt GHGP (scope 1 och 2) med fokus på fastighetsföretag, med IVL:s expert Annamaria Sandgren

Vad är en eBVD och varför ska man ha en? Med IVL:s expert Charlotte Stjernqvist