1. Startsida
 2. Aktuella utvecklingsfrågor
 3. Återanvändning av avloppsvatten
avloppsrening

Återanvändning av avloppsvatten

Resurseffektiv och säker återanvändning av avloppsvatten – nu även till ölbryggning.

Tillsammans med Sveriges största miljöteknikföretag Xylem har Sjöstadsverket under många år jobbat med att ta fram reningssystem för rening av avloppsvatten så det kan återanvändas för olika ändamål. Det renade avloppsvattnet uppnår en kvalitet som gör att det indirekt kan återanvändas som dricksvatten genom till exempel infiltration till grundvatten för att sedan tas ut som grundvatten.

Konceptet tar ett helhetsgrepp om flera miljöproblem vi står inför i Sverige idag, som sjunkande grundvattennivåer, vattenbrist, saltvattenintrång och sämre kvalitet av råvattentäkter. Reningssystem för återanvändning av avloppsvatten för industrin eller för bevattning i jordbruket har också utvecklats.

Hälsoaspekter och slutanvändarens säkerhet är viktiga aspekter och den totala miljöpåverkan av dessa reningssystem ligger under påverkan av dagens reningsverk då mikroföroreningar renas bort och naturliga vattenresurser sparas in. Även kostnader av de framtagna reningssystem ligger under reningskostnader för dagens reningsverk.

Vi fortsätter utveckla dessa system för att uppnå ännu resurseffektivare system för en hållbar framtid.

Tekniska lösningar, miljöpåverkan, kostnader

 • Reuse of treated wastewater for nonpotable use
 • Hållbara vattenåtervinningssystem (Water reuse & desalination, 8(2), 17-19)
 • Holistiska lösningar för återanvändning av avloppsvatten
 • Miljölpåverkan vattenåtervinningssystem
 • Rening av kommunalt avloppsvatten för återanvändning
 • Avancerad processkontroll för effektiv biologisk rening av näringsämnen

Relaterade och vidareförande aktiviteter

 • Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten
 • Globala och landsspecifika kvalitetsstandarder och kriterier för olika återanvändningsalternativ
 • Heltäckande presentation om mikroföroreningar vid ARV
 • Broschyr kring rening av mikroföroreningar
 • Slutrapport SystemLäk (inkl. analysosäkerhet, ozonering, aktivt kol, styrning, LCA, kostnader, m.m.)
 • Slutrapport från pilotprojektet för rening av läkemedelsrester vid Tekniska verken i Linköping (och den tillhörande vetenskapliga artikeln)
 • Tekniska lösningar för avancerad rening av avloppsvatten
 • Behandling av biologiskt renat avloppsvatten med ozon eller aktivt kol
 • Flerkolonfilter för avlägsnande av läkemedelsrester ur behandlat avloppsvatten (och den tillhörande vetenskapliga artikeln)

... och många fler

Mer info/kontakt

Kontakta oss oberoende av om ni är i behov av en första sondering eller redan har konkreta planer/projekt. Vår långa erfarenhet, vårt oberoende och icke-kommersiella verksamhet garanterar en ärlig och realistisk bedömning av er situation och era behov.