1. Startsida
  2. Klimatmålsarbete
Älvstranden i Kungsbacka, utanför Göteborg. En bro korsar en liten flod med några båtar förtöjda vid sidan om.  Hus till höger om bron och en väg till vänster.

Klimatmålsarbete

Flera branscher inom industrin är överens om att den offentliga upphandlingen måste bli fossilfri eller klimatneutral inom några år för att Sverige ska nå sina långsiktiga klimatmål. Detta är avgörande för både det nationella klimatarbetet och för att Sverige ska uppfylla sina internationella åtaganden om minskade växthusgasutsläpp.

Det pågår ett aktivt klimatmålsarbete i många kommuner och regioner med utgångspunkt från flera olika initiativ. Endast i undantagsfall förekommer emellertid att man satt specifika klimatmål för upphandlingsverksamheten. Inom ett flertal näringslivsbranscher förekommer ett liknande arbete som ofta kallas färdplaner. Ett särskilt arbete som engagerar näringslivet på det globala planet kallas Science Based Target (SBT). Här är det viktigt att ta vara på och inrikta upphandlingskrav på resultaten av dessa klimatinriktade arbete så att dessa kan komma till god användning som trovärdiga underlag för att effektivisera den offentliga upphandlingen.

Nedan ges en översikt om kommuners klimatmålsarbete och beskrivningar av industrins klimatmålsarbeten på både nationell och internationell nivå. Därutöver beskrivs olika politiska initiativ och en internationell utblick.