Från vetenskap till verklighet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen.

Vi bedriver kvalificerad forskning och genomför riktade uppdrag åt företag och organisationer

Tillsammans med våra uppdragsgivare bygger vi ny kunskap och förståelse för hur vi skapar hållbarhet.

Våra kärnvärden är trovärdighet, framsynthet och helhetsyn. Vår vision är ett hållbart samhälle. Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi.

Vi har en gedigen naturvetenskaplig kompetens med ingenjörer och miljövetare, samt beteendevetare, ekonomer och samhällsvetare. Vi har både bredd och specialistkompetens - en fjärdedel av våra anställda har doktorerat.


IVL:s historia

Följ med IVL och Sveriges miljöhistoria på en resa från 1966. Många tidigare miljöproblem har fått lösningar, och framtidens problem har vi redan börjat forska om – från vetenskap till verklighet.

Kommande evenemang

Vi bjuder in till framtidsinriktade möten och seminarium inom klimat och hållbarhet. Läs mer om vilket evenmang som passar dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.