1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Mobilitet för fastighetsägare
En skylt som visar att man kan ladda sin elbil

Mobilitet för fastighetsägare

Med bättre mobilitet kommer ökad trivsel. IVL hjälper dig att få områdets beteende och behov att styra trafikflödena istället för tvärtom.

Att förändra hur varor transporteras eller hur människor förflyttar sig kan göra förvånansvärt stor skillnad för ett område; det kan minimera buller och luftföroreningar, och på så sätt öka trivseln och med det värdet på dina fastigheter. Vi hjälper dig använda mark och ytor på bästa sätt och hitta smarta lösningar för en mer välplanerad mobilitet.

Vi hjälper dig med:

  • Hållbara, smarta mobilitetslösningar anpassade efter ditt områdes lokala resvanor, med ett framtidsperspektiv kring logistiklösningar, drivmedel, klimatkompensering och delningstjänster
  • Mobilitetsplan med verktyg för att styra trafikflöden utifrån områdets behov
  • Parkeringslösningar som ger dina fastigheter en mobilitet som håller över tid
  • Beräkningar och utveckling av flexibla parkeringstal utifrån nutida och framtida behov med elfordon, bilpooler och automatisering i åtanke