Forskning för frisk luft

Vi kartlägger föroreningar i luft och forskar på effekter i miljön.

Unik kompetens med en diger forskningsportfölj

IVL Svenska Miljöinstitutet är en central aktör i nationella och internationella luftvårdsfrågor. Genom åren har vi byggt upp en unik kompetens som sträcker sig från utsläpp och spridning av luftföroreningar till miljöeffekter och åtgärdsstrategier.

Vi har ett långt engagemang med FN:s luftkonvention och en diger portfölj av internationella och tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Vi mäter punktkällor och diffusa utsläpp

Vi mäter en lång rad luftföroreningar från både punktkällor som industrier och fartygsplymer till utsläpp från vägtrafik och flyg samt inomhusmiljö och bakgrundshalter och tar fram beslutsunderlag för åtgärder.

Minska både luftföroreningar och växthusgaser

Den stora utmaningen framöver blir att fortsatta minska utsläppen av luftföroreningar och samtidigt kraftigt minska utsläppen av växthusgaser.

Forskning som bidrar till en effektiv luftvårdspolitik

Luftföroreningar påverkar både vår hälsa och miljön. De gör människor sjuka och bidrar till växtskador, försurning och klimatförändringar. Resultaten från fem svenska forskningsprogram visar att luftföroreningar påverkar mer än vad som tidigare har varit känt.

Vi tar fram kunskap och beslutsunderlag som vilar på vetenskaplig grund.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Sidan senast ändrad: 2022-10-14

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen