Fyra bygghjälmar i olika färger på rad i en trappa

Säkerhetskultur

Varför inträffar arbetsolyckor och varför förekommer ohälsa kopplat till arbetet – trots att det finns ett väl utvecklat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete?

Svar på frågan går bland annat att hitta inom det område som benämns säkerhetskultur.Att investera i arbetsmiljön och skapa en god säkerhetskultur bidrar ofta till att öka verksamhetens konkurrenskraft, oavsett bransch.

Säkerhetskultur har många definitioner och vi använder begreppet för att beskriva:
  • Organisationens förmåga att skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö och säkra arbetssätt
  • Ett gemensamt förhållningssätt för alla i organisationen att agera kopplat till risker och säkerhetsfrågor

Ett vanligt uttryck är att ”kulturen sitter i väggarna” vilket gör det svårt att arbeta med och påverka kulturen. Om vi istället betraktar säkerhetskulturen som något som sitter i våra beteenden- dvs det vi säger och gör- då kan vi arbeta med kulturen: vi kan förstärka det som fungerar bra och bidrar till säkerhet, och arbeta för att förändra det som leder till risker och risktagande i arbetet.

IVL har tagit fram tio tips och rekommendationer för en hållbar säkerhetskultur och dessa kan tillsammans utgöra en start för företagets dialog och arbete med säkerhetskulturen

Vi har också tittat på byggbranschen och byggarbetsmiljösamordnares roll. Vi har undersökt vilka förutsättningar som främjar BAS-P och BAS-U för de ska kunna bidra till en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats.

Vill du ha hjälp att se över era rutiner och arbetssätt så kan vi vara en partner!

Vi hjälper dig med:

  • Workshops
  • Föreläsningar
  • Kartlägga verksamhetens status. Styrkor och förbättringsområden
  • Utveckla strategier, processer och arbetssätt