1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Mäta och utvärdera biologisk mångfald
A forest and a river

Mäta och utvärdera biologisk mångfald

Bevarandet av biologisk mångfald har vid sidan av klimatförändringar den senaste tiden fått stor uppmärksamhet och har utvecklats till en nyckelfråga. I en rapport från 2019 av FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald minskar biodiversiteten i snabbare takt än på tio miljoner år och en miljon växt- och djurarter hotas att bli utrotade.

I Sverige klassas idag 217 arter som utrotade och det finns därför ett stort behov att ta fram ny kunskap och identifiera hur olika arter och naturtyper påverkas av ett förändrat klimat. Samtidigt blir det allt viktigare för myndigheter, organisationer och företag att mäta och värdera biologisk mångfald med hänsyn till olika mål och strategier.

Vi hjälper dig med:

  • Kartläggning av hur arter och naturmiljöer påverkas av markanvändningsförändringar och ett förändrat klimat.
  • Utveckling av branschspecifika indikatorer för att följa upp effekter av åtgärder för biologisk mångfald.
  • Metodstöd, vägledning och utvärdering.
  • Utredning av hur biologisk mångfald kan integreras i miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar.
  • Ekologisk kompensation.
  • Utveckling av metoder för att integrera biologisk mångfald i livscykelanalyser.