IVL:s dotterbolag

IVL Svenska Miljöinstitutet har flera dotterbolag och samäger dessutom test- och pilotanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. IVL verkar i flera länder och har bolag i Kina och Indien.

EPD International

EPD International AB är ett helägt dotterbolag till IVL sedan 2014. EPD International driver och förvaltar EPD-systemet som är ett system för verifiering och registrering av miljövarudeklarationer, Environmental Product Declarations, så kallade EPD:er.

eBVD i Norden

eBVD i Norden AB ska underlätta arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och bidra till ett mer miljöanpassat byggande. Bolaget bildades av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggmaterialindustrierna. Läs mer om eBVD här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Basta Online

Bastaonline AB ägs sedan 2007 till 60 procent av IVL och till 40 procent av Sveriges Byggindustrier. Bolaget är en kommersialisering av ett större forskningsprojekt om utfasningen av särskilt farliga ämnen ur byggvaror genom det så kallade Basta-systemet.

Hammarby Sjöstadsverk

Hammarby Sjöstadsverk är en unik test- och pilotanläggning för test- och utveckling av tekniker för vattenrening. Målet är att få avloppsvatten att bli så rent att det går att återanvända. Anläggningen ägs gemensamt av IVL och KTH men verksamheten leds i stor utsträckning av IVL.

Möbelfakta

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler. Bolaget ägs gemensamt av IVL och Trä- och Möbelföretagen, TMF. I Möbelfaktas databas hittar du möbler och möbelserier som klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.
Läs mer om Möbelfakta här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Sidan senast ändrad: 2022-06-17

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen