Publikationer

Här kan du ta del av vår forskning.

Här nedan kan du söka specifika publikationer.

En asterisk (*) kan användas för att fullborda ett ord eller för att få upp rapporter med flera tillhörande delar, men som har samma rapportnummer.

Exempel: en sökning på "Milj*" ger resultat för "Miljö," och "Miljön" medan en sökning på "Miljö" enbart ger resultat för "Miljö."

Subscribe to our English newsletter and take part in new projects, research results and other news.