Diffusionsprovtagare

Diffusionsprovtagning

Den är liten som en femkrona och väger mindre än tio gram, den kan förvaras i rumstemperatur och tål exponering under alla väderförhållanden. Den behöver heller ingen elektricitet. IVL:s diffusionsprovtagare är världsledande genom sin enkla utformning och tillförlitliga mätkapacitet.

Provtagaren består av ett litet rör som är öppet i ena änden varigenom omgivande luftföroreningar absorberas på ett impregnerat filter. Den kan mäta förekomsten av alla vanliga luftföroreningar och kan också användas i innemiljö. Framförallt utgör den ett bra komplement till mätningar med högre tidsupplösning. Genom att placera ett större antal över ett stort område under en längre tid får man en bra kartbild av luftföroreningshalterna.

IVL:s diffusionsprovtagare har använts för mätning av luftföroreningar världen över sedan 1989. I Sverige kan man se dem i gatukorsningar och på torg där mätningar av stadsluft pågår. De flesta beställningarna går dock utomlands, främst till andra länder i Europa. Efterfrågan växer också i Kina där man intresserad av att kunna övervaka områden där det i dagsläget inte finns några automatiska nätverk för övervakning.

Efter många års utvecklingsarbete kan IVL nu erbjuda mätning av både kvävemonoxid och kvävedioxid, så kallade NOX-gaser, med diffusionsprovtagare. Mätning av NOX har hittills varit svårt att utföra på grund av att kvävemonoxid är svårt att absorbera på filter.

Provtagarna prepareras och analyseras i IVL:s laboratorium i Göteborg.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-09-02

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen