IVL:s internationella arbete

Vi driver projekt och samarbetar med näringsliv, offentlig sektor och akademi utanför Sverige för ett mer hållbart samhälle.

  1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Internationellt arbete

Vår vision är hållbara samhällen överallt

Sverige har lång erfarenhet av att utveckla både miljömässig och social hållbarhet. Genom våra konsulter och forskare erbjuder vi expertis inom cirkulära flöden, förnybar energi, avfallshantering, rent vatten, livscykelanalys, ren luft mobilitet och transport.

Personer i varselväst i fabrik

IVL i Kina

IVL har två kontor i Kina, i Beijing och Wuhan. Med ett starkt nätverk och insikt om hur den kinesiska marknaden fungerar erbjuder IVL expertkunskap och kan ta projekt från start till resultat inom hållbar utveckling.

Läs mer om IVL i Kina

Personer vid en avfallsvattenanläggning

IVL i Indien

Sedan starten har IVL:s kontor i Mumbai arbetat med offentliga och privata aktörer kring avfallshantering, luftrening, förnybar energi och vattenrening och hantering av avloppsvatten.

Läs mer om IVL i Indien

Senaste internationella nyheterna

Internationella plattformar IVL driver

Personer framför en skylt

Smart City Sweden

IVL driver Smart City Sweden, en plattform med syfte att öka samarbetet mellan Sverige och andra länder inom hållbara stadslösningar. Detta möjliggörs genom att erbjuda internationella delegationer studiebesök, workshops och möten med svenska experter och företag för att lära sig mer och dela erfarenheter inom hållbarhetsfrågor. Programmen skräddarsys efter delegationens behov.

Läs mer om Smart City Sweden Länk till annan webbplats.

Man installerar solceller

Swedish Cleantech

Swedish Cleantech drivs av IVL och finansieras av Tillväxtverket. Plattformen samlar svenska företag som levererar produkter, tjänster och lösningar inom cleantechsektorn och erbjuder nyheter, uppdateringar och statistik om den svenska cleantechmarknaden.

Läs mer om Swedish Cleantech Länk till annan webbplats.

Ett axplock av våra internationella konsultprojekt

Karta över internationella projekt 2023

Några av våra internationella forskare

IVL har länge bedrivit internationell forskning utanför Sverige. Vi samarbetar med konsortier och partners i EU-projekt och andra internationella projekt inom bland annat energi, vatten, avfall, transport och mobilitet.

Energiresurser

Kvinna som ler mot kameran

Effektivare energianvändning inom industri

Sofia Klugman har arbetat med EU-projekten So What Öppnas i nytt fönster., Retrofeed Öppnas i nytt fönster. och Pulp and Fuel om energieffektivisering och användning av restprodukter i industri.

- Skulle industrierna sälja restvärme kan man uppnå en win-win: industrierna behöver mindre kylning, och uppvärmning av fastigheter kan ske utan tillförsel av bränslen som har negativ miljöpåverkan och osäkra priser.

Vattenrening

Man i blå skjorta och vit bakgrund som tittar in i kameran

Testbäddar för återvinning av resurser i avloppsvatten

Staffan Filipsson leder ett projekt, Innorec, som utvecklar tekniker för att återvinna näringsämnen från avloppsvatten. Projektet är ett samarbete mellan IVL och ENWA Water Technology i Sverige samt SANEPAR och SENAI i Curitiba, Brasilien. På den svenska sidan av projektet pågår tester på Testbädd Storsudret för en hållbar vattenförsörjning.

- Med ett varmare klimat ökar problemen med vattenförsörjningen i varmare länder. Därför hoppas vi kunna etablera en tvillingtestbädd i Indien för att utveckla fler och bättre metoder för vatteneffektivitet och rening.

Cirkulära flöden

Kvinna i blå skjorta och svart kavaj mot vit bakgrund

Cirkulära flöden redan från start

Genom att bygga ett internationellt nätverk i projektet IRISS Länk till annan webbplats. är målet hållbart designade material, produkter och processer. Projektledare Emma Strömberg är knutpunkten i konsortiet av aktörer i privata och offentliga organisationer.

- En kritisk aspekt av EU:s Green Deal är skiftet från linjära till cirkulära flöden. Resultatet från projektet mynnar ut i en rekommendation till EU-komissionen.

Forskning internationellt

Kontakta oss för samarbete

Kvinna som ler mot kameran

Gina Aspelin Hedbring

Gruppchef internationella gruppen

Porträtt på Jaime Camalich

Jaime Camalich

Projektledare vatten

Porträtt på Sofia McConell

Sofia McConell

Projektledare affärsutveckling

Bild på Mathias

Mathias Gustavsson

Senior expert, forskare

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.