1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-03-22] ”Vatten är avgörande för Indiens tillväxt”
Nyhet | 2023-03-22
Man går vid nedskräpad flod i Indien

”Vatten är avgörande för Indiens tillväxt”

Indien, som är ett av världens största och folkrikaste länder, står inför stora utmaningar med förorenat vatten och vattenbrist. På Världsvattendagen delar IVL:s affärsutvecklare i Indien, Rupali Deshmukh, med sig av det senaste från IVL:s arbete i Mumbai.

Världsvattendagen initierades av FN och infaller den 22 mars varje år. I år har dagen som särskilt fokus att påskynda omställningen för att lösa vatten- och sanitetskrisen. Det är mycket som återstår för att vi ska uppnå FN:s globala mål om rent vatten och sanitet för alla till år 2030.

I Indien medför ökad urbanisering och klimatförändringar stora utmaningar. Sedan 2019 har IVL ett kontor i Mumbai där 42 heltidsanställda arbetar med särskilt fokus på vattenreningsfrågor.

Hur ser vattensituationen ut i Indien och vad behöver göras?

– Vattenförsörjning och avloppsvattenhantering spelar en avgörande roll i Indiens tillväxt. Klimatförändringarna har påverkat monsunen vilket kommer fortsätta att ha enorma konsekvenser för jordbruket. Det gör Indien väldigt sårbart eftersom mer än 60 procent av landets befolkning försörjer sig på jordbruk och nästan två tredjedelar av den odlade marken bevattnas naturligt.

– I urbana områden är vattenresurserna under stor press på grund av hög efterfrågan på vatten och komplexa konsumtionsmönster. Därför har återanvändning av renat kommunalt avloppsvatten identifierats som den mest hållbara lösningen för att hantera vattenbristen. Den indiska regeringen har startat olika initiativ och avsatt en enorm budget för att bygga avloppsreningsverk. Det är ett mycket positivt initiativ, vilket också kommer att hjälpa Indien att uppnå FN:s globala mål om rent vatten och sanitet för alla.

Hur bidrar IVL till att förbättra situationen i Indien?

– Innovativa svenska lösningar inom vattensektorn har en ledande position på den internationella marknaden. Innovationerna bidrar globalt till säkrare dricksvatten, hållbara dagvattenlösningar och resurseffektiv vatten- och avloppshantering. Sverige var först med att se avloppsreningsverk som produktionsanläggningar där avloppsvatten blir en resurs så att renat vatten kan återanvändas till jordbruksmark, industrier eller till och med återföras till grundvatten.

– IVL har djup kunskap inom vattenområdet och har bidragit till arbetet i Sverige, samtidigt som det finns stor erfarenhet av att arbeta med internationella aktörer. Därför är IVL en bra partner i vattenrelaterade frågor i Indien. Just nu arbetar IVL med fyra stora projekt runt Mumbai.

Vad är planen för IVL:s framtida arbete i Indien?

– IVL har åtagit sig att arbeta med projekt som stärker arbetet för FN:s globala mål. Vi är redo att samarbeta med de ledande städerna i Indien för att utforska samarbetsmöjligheter inom hela miljöområdet, men med vattenprojekt i fokus. Därför fokuserar vi på projekt som kan skapa genomslag på global nivå inom FN:s globala mål om rent vatten och sanitet. För närvarande är vår verksamhet mer fokuserad i delstaten Maharashtra men vi arbetar för att IVL i Indien ska bli mer landsomfattande.

Läs mer om IVL:s arbete i Indien

Läs mer om IVL:s arbete inom vatten

För mer information, kontakta:
Rupali Deshmukh, e-post: rupali.deshmukh@ivl.se, tel: +46 010 7886556

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev